39: "Novembersol"
Tidlig morgen mot Kviljoodden.
Uten kartong; 58x98cm
med kartong; 70x110cm